Annet Kruisselbrink

 

ANNET KRUISSELBRINK (zang)

annet-sl001Haar muzikale carriëre is begonnen in 1993, waar ze als trompettiste speelde bij de “Muziek All-In Band”, een muziekgezelschap van ca. 20 personen. Na verloop van tijd ging haar ambitie echter uit naar zang, waarna ze tot eind 2008 zong bij dezelfde band. Annet: “Een hele mooie tijd, maar op een gegeven moment zocht ik iets anders, iets kleiners”. Omdat er bij het “Kottens Kwartet” begin 2008 een vacature vrijkwam (Ans Hoytink stopte ermee, na een periode van ruim 10 jaar!) en Gerrit Luikenhuis haar vroeg om eventueel bij hun te komen zingen, was alles al gauw rond. Samen met Wilma Meerdink kwam ze terecht in een nieuw hoofdstuk van haar leven: samen zingen bij het “Kottens Kwartet” (eigenlijk dus: “Kottens Kwintet” !). Nog datzelfde jaar zochten de Slingetalers een zangeres en Annet werd gevraagd om ook bij hún te komen zingen. Na enige aarzeling stemde ze toch toe (gelukkig!), want een vrouwenstem heeft zoveel meerwaarde bij Oberkrainer- en Alpenländische Volksmusik!! Hopelijk kan het publiek en zeker de Slingetalers nog lang genieten van haar zangkwaliteiten!!